KIGEiT zaprasza na  seminarium naukowe pt. „Algorytm kryptograficzny wdrożony w produkcie – to może być słabe ogniwo cyberbezpieczeństwa”, które odbędzie się 17 grudnia o godzinie 10.30 w sali Rady Naukowej. Seminarium jest organizowane przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – niezależna, narodowa instytucja badawczo-rozwojowa w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.

Seminarium poprowadzą dr inż. Piotr Wiśniewski, dr Piotr Sapiecha oraz mgr Daniel Waszkiewicz.