W dniu 31 grudnia 2019 roku Izba wysłała do Ministerstwa Rozwoju stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji dotyczących rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.