Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w seminarium: „Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych„, które odbędzie się 16 stycznia 2020 roku, w godzinach: 10.30-15.00 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 AGH, w sali H24.

Seminarium będzie poświęcone tematyce planowania energetycznego uwzględniającego możliwie pełen katalog czynników minimalizujących ryzyko i zwiększających szansę powodzenia przedsięwzięcia. Wystąpienia prelegentów będą punktem wyjścia do dyskusji, która powinna pomóc przedstawić poruszane problemy z punktu widzenia interesariuszy oraz wyłonić inne zagadnienia wymagające uwzględnienia i wyjaśnienia. Przedstawiony zostanie także przykład „dobrej praktyki” w tym zakresie przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Organizatorami wydarzeń są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Udział w Seminarium jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator prosi o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.