Ministerstwo Finansów poinformowało, że w dniu 07.01.2020 r. opublikowano na Portalu PUESC. wykaz zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.1 z dnia 22 maja 2019 r. Zmiany powyższe zawierają doprecyzowania i korekty oraz nowe postanowienia. Zmiana określona w pkt 1 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., zmiany określone w pkt 4, 8, 10 i 13 wchodzą w życie z dniem 17 stycznia 2020 r., (zmiany związane ze zbiorczym zgłoszeniem celnym oznaczonym kodem 0PL),  natomiast pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia niniejszej informacji tj. 07.01.2020 r. Pełny wykaz zmian znajdą Państwo na stronie internetowej PUESEC.