Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wyjaśnienia podatkowe związane z tzw. „Split Payment”. Objaśnienia dotyczą stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Nie ulegają zmianie wydane już uprzednio objaśnienia podatkowe dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, które zawierają opis wszystkich podstawowych zagadnień dla tej instytucji uwzględniając cechę fakultatywności, jaką charakteryzuje się wprowadzony 1 lipca 2018 r. mechanizm podzielonej płatności. Objaśnienia podatkowe z dnia 29 czerwca 2018 r. odnoszące się do fakultatywnego mechanizmu podzielonej płatności można Państwo odnaleźć na stronie internetowej MF. Natomiast objaśnienia z 23.12.209 roku znajdą Państwo <tutaj>.