Izba otrzymała z dotychczasowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informację o przygotowaniach do wydania nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne dla budynków.

Nowe rozporządzenie powinno zostać wydane w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. od dnia 20 września 2019 r.), a związane jest ze zmianami wprowadzonymi do Prawa budowlanego na mocy tejże ustawy o dostępności oraz ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

W związku z powyższym Ministerstwo zwróciło się z prośbą o przeprowadzenie przeglądu i analiz obowiązujących przepisów rozporządzenia budynkowego, oraz przedstawienie swoich spostrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem. Ze względu na wstępny etap prac rozpatrywane są różne warianty kształtowania ww. przepisów. Stąd Ministerstwo zachęca do przedstawiania propozycji nowego podejścia bądź ustrukturyzowania przedmiotowych regulacji (uwzględniając aktualne technologie występujące w budownictwie), w sposób który będzie spełniał oczekiwania reprezentowanego środowiska.

Ministerstwo mając na względzie obszerność aktu wyznaczyło termin na złożenie propozycji na dzień 31 grudnia 2019 r. Oczywiście projekt po jego opracowaniu zostanie w swoim czasie poddany szerokim konsultacjom publicznym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie propozycji wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 23 grudnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko , które w dniu 31 grudnia 2019 roku zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.