Z Ministerstwa Cyfryzacji otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu z dnia 15 listopada 2019 roku rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).  Konsultacje prowadzone były wśród zainteresowanych członków naszej Izby i zakończyły się  20 listopada 2019 roku.

Stanowisko KIGEiT zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 21 listopada 2019 roku..