W dniu 22 listopada 2019 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji nad nowymi regulacjami z zakresu łączności elektronicznej, mających na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.