Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprosiło członków KIGEiT do udziału w bezpłatnej konferencji: KIERUNEK INNOWACJE – Nauka dla Gospodarki Cyfrowej Przyszłości, która odbędzie się 5.12.2019 r. przy ul. Wójcickiego 1/3 (budynek B-24, sala 008) w Warszawie w godzinach od 13:00 do 17:00.