W dniu 26.11.2019 roku KIGEiT wysłała list oraz stanowisko SDFUR do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP p. Henryka Kowalczyka, z prośbą o osobiste zainteresowanie toczącym się procesem powstawania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów (MF) w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W piśmie wskazano potencjalne zagrożenia dla budżetu państwa i kontroli poboru podattu VAT związane z pośpiesznym wprowadzaniem nowych regulacji, przytoczono przykłady nadużyć podatkowych z Chorwacji, gdzie funkcjonuje taki system oraz zagrożeń, na które nie jest odporny proponowany system, a które nie występują w systemie sprzętowych kas online.