Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nad projektem rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 132, z późn. zm.). Kody CN zostały w projektowanym rozporządzeniu dostosowane do kodów CN obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) gdzie znajdą Państwo zarówno projekt rozporządzenia jak i uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji (OSR). Uwagi można przekazywać na nasz adres poczty elektronicznej lub bezpośrednio do Ministerstwa Finansów  w terminie do dnia 4 grudnia 2019 roku. Projektowane rozporządzenie ma charakter jedynie dostosowawczy (techniczny). Nie wprowadza zmian merytorycznych.