W dniu 28 listopada 2019 r. Izba wysłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.