Centrum Zarządzania Innowacjami i Tworzeniem Technologii Politechniki Warszawskiej zaprosiło członków KIGEiT do udziału w DemoDay Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który odbędzie się 4.12.2019 r. przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie w godzinach od 11:00 do 14:00.

CZIiTT daje możliwość poznania technologicznych start-upów – lokatorów oraz pomysłów biznesowych wspieranych w ramach programów preinkubacji: „Od pomysłu do projektu biznesowego” oraz „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych”.

Organizator prosi o zgłaszanie obecności.