W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów konsultacjami dotyczącymi projektu z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania,  KIGEiT w ramach Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR), opracowała stanowisko  i przesłała je do Ministerstwa w dniu 29 listopada 2019 roku.