Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprosiło członków KIGEiT do udziału w bezpłatnej konferencji pod tytułem „Prawo i bezpieczeństwo techniczne – przemysł i maszyny”, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 roku w Warszawie (Sala pod kopułą, wejście od ul. Wspólnej)

W trakcie konferencji zostaną omówione m.in. następujące tematy:

  • Rewizja dyrektyw: maszynowej, niskonapięciowej i hałas na zewnątrz
  • Maszyny w przemyśle 4.0
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Bezpieczeństwo systemów sterowania
Osoby chcące wziąć udział w konferencji mogą zgłosić swój udział poprzez formularz online. Liczba miejsc jest ograniczona. W konferencji będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały potwierdzenie rejestracji.