W grudniu 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Certyfikacji działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa, czyli ciała doradczego Ministra Cyfryzacji. Celem grudniowego spotkania było omówienie założeń dostosowania polskiego prawa do wymogów wynikających z Aktu o cyberbezpieczeństwie (Cybersecurity Act).

Podczas spotkania Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa i lider Zespołu przedstawił proponowany model rozwiązań, który zakłada m.in. współpracę sektora publicznego i prywatnego w celu zapewnienia łatwej dostępności do certyfikacji produktów, usług i procesów w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do propozycji modelu rozwiązań w zakresie certyfikacji cyberbezpieczeństwa w Polsce. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 3 lutego 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).