W ramach trwającej w DIGITALEUROPE dyskusji i przygotowywaniem stanowiska do propozycji projektu ustawy: „Export Control Law of the People’s Republic of China (Draft)„, zostało wypracowane ostateczne stanowisko DIGITALUROPE, które w dniu 22.01.2020 roku zostało przesłane do Misji Chińskiej przy UE.  Jest to kolejny krok w konsultacjach środowisk gospodarczych UE z Chinami w sprawie kontroli eksportu.