Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

Projekt rozporządzenia zawiera szereg środków technicznych i organizacyjnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom, które, jeśli zostaną poprawnie wdrożone, wpłyną pozytywnie na poziom bezpieczeństwa i integralności sieci i usług telekomunikacyjnych. Poza ww. środkami, projekt zawiera odrębne wymogi dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G. Wymogi są wyodrębnione ze względu na stosowaną technologię, a nie cechy identyfikujące przedsiębiorcę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 30 stycznia 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 3 lutego 2020 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.