Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Celem wydania nowego rozporządzenia jest przede wszystkim realizacja ustawowej delegacji oraz dostosowanie procedur opracowywania i uzgadniania planów działań przedsiębiorców w sytuacjach szczególnych zagrożeń do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz cyberbezpieczeństwa. Zmiany polegają przede wszystkim na ograniczeniu ilości przedsiębiorców obowiązanych do sporządzenia planów, oraz wyłączenie przedsiębiorców, których infrastruktura i sieć telekomunikacyjna nie mają krytycznego znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa porządku publicznego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 30 stycznia 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 3 lutego 2020 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.