Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenia, które ukazały się w systemie RAPEX nt. ładowarek USB.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00078/20w j. PL i EN) nt. ładowarki USB sprzedawanego pod marką XEDAIN. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60950, tzn. izolacja elektryczna między częściami pod napięciem a dostępnymi części ładowarki jest niewystarczająca. w konsekwencji port USB ładowarki może być pod napięciem, co prowadzi do ryzyka porażenia prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: produkt usunąć ze sprzedaży online.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00075/20 w j. PL i EN) nt. ładowarki USB sprzedawanej pod marką ERMORE. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60950, tzn. Izolacja elektryczna między częściami pod napięciem a dostępne części ładowarki są niewystarczające. w konsekwencji port USB ładowarki może być pod napięciem, co prowadzi do ryzyka porażenia prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu z rynku.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A11/00007/20w j. PL i EN) nt. ładowarki USB sprzedawanej pod marką ATX. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60950, tzn. obudowa produktu może się odkształcić z powodu przegrzania i części pod napięciem mogą stać się dostępne. W związku z tym użytkownik może ich dotknąć i doznać porażenia prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu z rynku.


Więcej informacji o decyzjach urzędowych dotyczących niebezpiecznych produktów z branży elektrotechnicznej znajdą Państwo na naszej stronie prowadzonej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) w zakładce: Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów