Światowa Rada Energetyki (WEC) we współpracy z Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej (PKŚRE), którego Członkiem wspierającym jest KIGEiT, opracowała raport: “Innovation Insights Brief – Five Steps to Energy Storage“.

Ponieważ globalne systemy energetyczne są kształtowane przez decentralizację, cyfryzację i dekarbonizację, w raporcie informacyjnym Światowej Rady Energetyki zbadano nowe granice przemian energetycznych oraz wyzwania związane z dotrzymywaniem kroku szybko zachodzącym zmianom. Wykorzystano wywiady z liderami, aby nakreślić aktualną sytuację i studia przypadków w całym krajobrazie energetycznym aby zbudować szerszy i głębszy obraz nowych zjawisk w ramach i poza łańcuchem wartości nowych technologii energetycznych i ekosystemem biznesowym.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i jego streszczeniem.