W dniu 3 lutego 2020 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.