Komisja Europejska (KE) uruchomiła publiczne konsultacje dotyczące opracowania wytycznych do art. 4 Rozporządzenia 2019/1020/UE w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.

Artykuł 4 tego rozporządzenia stanowi, że w przypadku niektórych kategorii produktów powinien istnieć podmiot gospodarczy w UE, który może przekazywać informacje organom nadzoru rynku i współpracować z nimi.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag/sugestii co do takich wytycznych. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 10 kwietnia 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE).