W dniu 3 lutego 2020 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.