W dniu  lutego 2020 r. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji dotyczących prac nad nowymi regulacjami z zakresu łączności elektronicznej, które mają na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.