Z Ministerstwa Cyfryzacji otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu z dnia 3 stycznia 2020 roku rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).  Konsultacje prowadzone były wśród zainteresowanych członków naszej Izby. Stanowisko konsultowane było z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. 

Wspólne stanowisko KIGEiT i PIIT zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 17 stycznia 2020 roku. W przedstawionym Stanowisku, Izby gospodarcze wspólnie postulują, aby w Rozporządzeniu został zawarty zapis o co najmniej 12 miesięcznym okresie przejściowym od wejścia Rozporządzenia w życie na zastosowanie wymogów dla urządzeń wprowadzanych po raz pierwszy na rynek (w tym w ramach użyczenia). Taki zapis mógłby rozwiązać problemy wynikające z już wyprodukowanym sprzętem.