Odbyła się kolejna runda negocjacyjna umowy o wolnym handlu UE-Indonezja. W ramach zobowiązań do przejrzystości Komisja Europejska opublikowała 17.01.2020 roku sprawozdania podsumowujące postępy poczynione podczas ostatnich rund negocjacyjnych w sprawie umów handlowych między UE a Indonezją. Dziewiąta runda negocjacji umowy handlowej między UE a Indonezją odbyła się w dniach 2–6 grudnia 2019 roku w Brukseli (Belgia). Negocjatorzy poczynili ogólne postępy we wszystkich rozdziałach, szczególnie w rozdziałach dotyczących zamówień rządowych, reguł pochodzenia, ceł i ułatwień w handlu. Kolejna runda negocjacji planowana jest na marzec 2020 r. w Indonezji. Udostępniamy Państwu pełny tekst sprawozdania (w języku angielskim). Więcej informacji o umowie UE-Indonezja znajda Państwo na stronie internetowej UE.