Odbyła się kolejna runda negocjacyjna umowy o wolnym handlu UE-Nowa Zelandia. W ramach zobowiązań do przejrzystości Komisja Europejska opublikowała 17.01.2020 roku sprawozdania podsumowujące postępy poczynione podczas ostatnich rund negocjacyjnych w sprawie umów handlowych między UE i Nową Zelandią. Szósta runda negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Nową Zelandią odbyła się w Wellington w Nowej Zelandii w dniach 10–13 grudnia 2019 roku. Dyskusje pozwoliły na zlikwidowanie luk między stanowiskami obu stron w wielu obszarach. Dyskusje dotyczyły różnych rozdziałów przyszłej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem oznaczeń geograficznych, usług, liberalizacji inwestycji i przepływów kapitału, energii i surowców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozstrzygania sporów i kwestii prawnych. Udostępniamy Państwu pełny tekst sprawozdania (w języku angielskim). Natomiast więcej informacji o umowie UE-Nowa Zelandia znajda Państwo na stronie internetowej UE.