Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu Europejskiego (PE) przyjęła zalecenia dotyczące umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) i umowy o ochronie inwestycji UE-Wietnam (IPA). Zalecenia zostały przyjęte przy 29 głosach za, sześciu przeciw i pięciu wstrzymujących się (na 39 głosów ogółem). Gdy umowa wejdzie w życie, UE zniesie taryfy importowe dla prawie 86 procent linii taryfowych, a ponad 99 procent linii taryfowych zostanie zniesionych po siedmiu latach. Jest to pierwsza umowa o wolnym handlu podpisana przez UE z krajem rozwijającym się. Więcej informacji (w języku angielskim) znajdą Państwo na stronie internetowej Vietnam News Agency.