Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia:Wsparcie działań w ramach projektu Digital Innovation Network (DIGINNO)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania <tutaj>.
Ofertę prosimy złożyć drogą mailową na adres poczty elektronicznej lub osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30 pok. 108. Oferta powinna zawierać wskazaną cenę każdego z 4 zadań wymienionych w punkcie 5 SIWZ (Pkt. 5 – Szczegółowy zakres prac) z uwzględnieniem wskazanych KPI. Termin składania ofert: 30.01.2020 do godz. 16.00.