W Dzienniku Urzędowym UE (C16/2020) ukazała się informacja dotycząca kontroli obrotu towarami podwójnego przeznaczenia. Ponadto Komisja oraz państwa członkowskie podjęły decyzję o opublikowaniu również dodatkowych informacji dotyczących środków wprowadzonych przez państwa członkowskie na podstawie art. 4 w celu zapewnienia, by eksporterzy posiadali dostęp do wyczerpujących informacji na temat kontroli mających zastosowanie w całej UE. Pełny tekst opublikowanych informacji znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.