WTO i Bank Światowy udostępniły zaktualizowaną wersję bazy danych dotyczących polityki handlu usługami, Baza danych zawiera teraz nowe informacje na temat polityk i przepisów dotyczących handlu usługami stosowanych przez 68 gospodarek i zawiera dane dotyczące 23 podsektorów, w tym usług finansowych, telekomunikacji, dystrybucji, transportu i usług profesjonalnych. Dostęp do bazy danych można uzyskać za pośrednictwem usług I-TIP, które zapewniają również informacje na temat zobowiązań członków WTO wynikających z Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, zobowiązań usługowych w regionalnych umowach handlowych oraz statystyk usługowych. Więcej informacji (w języku angielskim) znajdą Państwo na stronie internetowej WTO.