Komisja Europejska prowadzi pracę nad rozporządzeniem, którego istotnym celem jest wdrożenie DPP (Digital Product Passport – elektronicznego paszportu produktu) – Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Jest to jedno z rozporządzeń powiązanych z Dyrektywą (2009/125/WE) ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Znajomość projektu rozporządzenia oraz koncepcji DPP pozwala na udział w trwających konsultacjach dot. wymagań stawianych DPP oraz oszacowanie wpływu przyszłej regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (pisaliśmy o tym w naszym Biuletynie DE nr 1 (1)/2024 (03.02.2024) w punkcie A.3).

Już w 2026 roku w Unii Europejskiej wprowadzone zostaną tzw. cyfrowe paszporty produktów. Jak oceniają eksperci, będzie to rewolucyjne rozwiązanie pokazujące całą „podróż” danego produktu. Na początku cyfrowe paszporty obejmą baterie, elektronikę oraz tekstylia, a później system DPP zostanie najprawdopodobniej rozszerzony na kolejne branże. Cyfrowy paszport produktu będzie zestawem danych, które pozwalają na identyfikację danego produktu za pomocą unikalnego identyfikatora. Identyfikator ten ma być dostępny drogą elektroniczną za pośrednictwem nośnika danych, w tym np. kodu QR i kodu kreskowego. W ramach paszportu DPP udostępniane będą m.in. informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, obiegu zamkniętego, regeneracji i recyklingu. Nowa formuła pozwoli nie tylko na poznanie składu i pochodzenia poszczególnych elementów, ale też sprawdzenie danych nt. komponentów oraz półproduktów. Zgodnie z założeniami, system DPP obejmie zarówno towary wyprodukowane w UE, jak i te pochodzące z importu.

Zgodnie z planem UE, system paszportów DPP obejmie od 2026 r. baterie, elektronikę i tekstylia. Później system obejmie również branżę budowlaną, a następnie będzie prawdopodobnie dalej rozszerzany na kolejne sektory. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.


Uwaga: Zainteresowanych tematem prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: informator.de@kigeit.org.pl.