Nowoczesne narzędzia produkcji kluczem do podniesienia konkurencyjności – Konferencja Techniczna w Legnicy.

6 marca 2024 roku w legnickim hotelu Qubus odbędzie się Konferencja Techniczna „Automatyzacja i robotyzacja produkcji – kierunek Przemysł 4.0” organizowana przez Axon Media. Spotkanie skierowane jest do praktyków, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyzacji oraz robotyzacji.

Konferencja ma charakter wykładowo-konsultacyjny, połączony ze stoiskami wystawienniczymi. Po części prelekcyjnej, w programie przewidziano praktyczne warsztaty techniczne z zastosowania systemów lokalizacji RTLS w logistyce, podczas których zainteresowani uczestnicy zapoznają się z głównymi koncepcjami i zasadami systemu, przeanalizują możliwości i wyzwania płynące z implementacji tej technologii oraz będą mogli przetestować system w praktyce. Przy stoiskach wystawienniczych będzie możliwość dyskusji między innymi z takimi firmami, jak:  Murr Elektronik, Camozzi, Gudel, Wago czy WDX.

Wybrane tematy prelekcji:

  • Zapewnienie niezawodnej kontroli jakości z zastosowaniem inspekcji wizyjnych
  • Bezprzewodowa automatyka przemysłowa
  • Roboty mobilne i technologie śledzenia w magazynach
  • Termowizja i ultradźwięki – dwie technologie zapewniające ciągłość pracy
  • Rozwiązania w dziedzinie automatyki i robotyki w przemyśle
  • Sposoby predykcyjnej diagnostyki pneumatycznych wysp zaworowych
  • Zarządzanie energią w nowoczesnym zakładzie przemysłowym
  • Przyszła aktualizacja Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE – nowe technologie i sztuczna inteligencja

Więcej informacji oraz rejestracja <tutaj>

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa, przerwy kawowe oraz materiały informacyjne.


Patroni Honorowi wydarzenia: Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Legnica, KIGEiT, Śląski Klaster Lotniczy, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Klaster Metalowy, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.