Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, w którym określiła role, zasady i obowiązki, a także strukturę europejskiego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa opartego na wspólnych kryteriach (EUCC) zgodnie z europejskimi ramami certyfikacji cyberbezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu (UE) 2019/881 (pisaliśmy o tym w naszym Biuletynie nr 6/2023 (05.02.2024) w punkcie [A.6]). Program oferuje ogólnounijny zestaw zasad i procedur dotyczących certyfikacji produktów ICT na każdym etapie ich życia, a tym samym zwiększania ich wiarygodności dla użytkowników. Certyfikacja stanowi formalne potwierdzenie, że produktom ICT można zaufać w zakresie ochrony zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 27 lutego 2025 r.

Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.