Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów (Chips JU) opublikowało 3 zaproszenia do składania wniosków o wartości 216 mln euro w celu wsparcia inicjatyw badawczych i innowacyjnych w dziedzinie półprzewodników, mikroelektroniki i fotoniki. Niniejsze ogłoszenie jest następstwem pierwszej serii zaproszeń do składania wniosków na innowacyjne linie pilotażowe ogłoszonych w listopadzie 2023 r., które umożliwiły uwolnienie 1,67 mld euro z funduszy UE (pisaliśmy o tym w naszym Biuletynie nr 49/2023 (04.12.2023) w punkcie [H.3]).

Zaproszenia skierowane są do konsorcjów składających się z podmiotów przemysłowych z UE działających w tych dziedzinach i ze wszystkich Państw Członkowskich. Powinny zostać uzupełnione proporcjonalną kwotą od państw uczestniczących w „Chips JU” oraz inwestycjami z sektora prywatnego. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o finansowanie w portalu „Funding and Tender Opportunities” do 14 maja 2024 r. (pierwszy termin).

Więcej informacji na temat naborów oraz procedury składania wniosków znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.