zapraszamy do udziału w 13 Zgromadzeniu Członków Sekcji Energii i Paliw KIGEiT (SEiP KIGEiT).  Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie firmy NOVUM.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu przesłano elektronicznie.


UWAGA! Wypełnione pełomocnictwo należy dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Rezprezentanci bez wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w głosowaniach.