Komisja Europejska przyjęła nowy zestaw zaleceń politycznych dla państw członkowskich, aby usprawnić zwrot używanych i odpadów telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ich ładowarek oraz zachęt do zwrotu. Zalecenia mają na celu wsparcie organów krajowych w zapewnieniu maksymalnego poziomu zbiórki, a następnie ponownego użycia, naprawy, renowacji i odzysku małych urządzeń elektronicznych. Zalecenia te są obecnie przedstawiane do zbadania przez władze krajowe w ramach wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE).

Więcej informacji wraz z linkiem do zaleceń, znajdą Państwo w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej dostępnym <tutaj>.