zapraszamy do udziału w 15 Zgromadzeniu Członków Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI-KIGEiT). Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. o godz. 10:00 w formie wideokonferencji.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostały przesłane elektronicznie.


UWAGA: Wypełnione pełomocnictwo należy dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Rezprezentanci bez wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w głosowaniach.