Izba zachęca do udziału w konsultacjach w sprawie warunków wynagradzania wykonawców muzycznych i producentów płyt z krajów trzecich (spoza UE) za nagrania muzyczne odtwarzane w UE.

Celem tych ukierunkowanych konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat:

  • pewne szczególne aspekty stosowania prawa do jednolitego godziwego wynagrodzenia w różnych krajach UE
  • wszelkie faktyczne lub potencjalne konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-265/19 („wyrok „RAAP”) . W wyroku tym stwierdzono, że w obecnym stanie prawa UE jednorazowe godziwe wynagrodzenie przewidziane w dyrektywie RLR za korzystanie z nagrań muzycznych w UE ma zastosowanie niezależnie od narodowości wykonawców i producentów fonogramów („traktowanie narodowe”).

Uwagi można zgłaszać bezpośrednio w ankiecie do 12 listopada 2023r.