Izba zachęca do udziału w konsultacjach projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej pt.: Cyberbezpieczeństwo – wymagania bezpieczeństwa dla certyfikacji produktów ICT (Cybersecurity – security requirements for ICT product certification).

W ramach tej inicjatywy ustanowiony zostanie europejski system certyfikacji cyberbezpieczeństwa (EUCC) w oparciu o wspólne kryteria. System ma być dobrowolny i wprowadzić zestaw wymogów bezpieczeństwa dla produktów zapewniających bezpieczeństwo ICT (np. zapory ogniowe, urządzenia szyfrujące, urządzenia do podpisu elektronicznego) oraz produktów ICT z wbudowaną funkcją bezpieczeństwa (tj. routery, smartfony, karty bankowe).

Uwagi można zgłaszać bezpośrednio na stronach KE do 31 października 2023r.