Przedstawiamy Państwu projekt „PoLAND of IT masters”. W 2019 roku projekt uzyskał wsparcie MSZ w konkursie „Dyplomacja publiczna”. Kryteria kolejnych konkursów nie przewidywały promocji Polski poprzez pokazywanie jej sukcesów oraz przyszłości. W 2022 i 2023 r. projekt na podstawowym poziomie wspierał NASK. Aktualnie pozostaje bez wsparcia.
W ramach projektu prowadzone są działania:
  • Monitorowanie i prezentowanie światowych osiągnięć polskich informatyków, firm sektora cyfrowego oraz ich wyróżniających się produktów.
  • Pokazywanie jak kreatywnie wykorzystane instrumenty cyfrowe torują drogę do ekspansji biznesowej polskich innowatorów.
  • Tworzenie w ten sposób pozytywnego wizerunku polskiej informatyki i rozwijającego się potencjału Polski – kraju mądrych ludzi.
W imieniu Zespołu Projektu zapraszamy Państwa firmy do wsparcia i współpracy w jego ramach. Zwracamy uwagę na korzyści:
  • Zaangażowanie w projekt wiąże się z szeregiem korzyści wizerunkowych:
  • Widoczne wsparcie projektu przez zainteresowanego partnera kojarzyć go będzie z opisywanymi sukcesami oraz włączeniem się w tworzenie pozytywnego wizerunku polskiej informatyki;
  • Ponieważ projekt adresuje zawarte w nim informacje także do odbiorców poza Polską, nazwa i logo partnera w pozytywnym kontekście będą także transferowane za granicę;
  • W odróżnieniu od wielu innych wydarzeń jak np. konferencje czy seminaria projekt jest działaniem ciągłym w czasie, co implikuje również ciągłą promocję partnera.
Więcej szczegółów znajdą Państwo w materiale „Zaproszenie do współpracy„, który znajdą Państwo <tutaj>.

Firmy zainteresowane wsparciem i współpracą w ramach Projektu zapraszamy do kontaktu: 

Włodzimierz Marciński, Koordynator projektu wlodzimierz.marcinski@pti.org.pl, tel: +48 600 700 000