Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) zwróciła się do Fundacji Rozwoju Bezgotówkowego (FROB) wyrażając stanowczy sprzeciw wobec wszelkich zmian, które mogą doprowadzić do utraty kompatybilności z urządzeniami działającymi już na rynku.

KIGEiT skierowała do FROB stanowisko, w którym sprzeciwia się również jakimkolwiek inicjatywom wprowadzenia do kas innych niż ECR-EFT protokołów komunikacyjnych z terminalami płatniczymi.