W dniu 01 czerwca 2020 roku ukazało się na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego, przedstawione przez Ministerstwo Finansów (MF) uzasadnienie dla planowanego na mocy Rozporządzenia, przesunięcia z 01.01.2021 r. na 01.07.2021 r. terminu powstania obowiązku stosowania kas on-line przy świadczeniu określonych usług (m.in. fryzjerskich, budowlanych, medycznych i prawniczych). Ministerstwo Finansów W uzasadnieniu zamieszczono całkowicie nieprawdziwa informację, że rynek kas może mieć problemy po stronie podażowej, a więc produkcyjnej, poprzez spowolnienie gospodarcze wywołane koronawirusem.

KIGEiT, jako organizacja zrzeszająca podmioty produkujące kasy on-line, z całą stanowczością stwierdza, że przywołane powyżej twierdzenie Ministerstwa Finansów jest nieprawdziwe.

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem KIGEiT w tej sprawie.