Światowa Rada Energetyki (WEC) we współpracy z Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej (PKŚRE), którego Członkiem wspierającym jest KIGEiT, opracowała raport: “Performing While Transforming: The Role of Transmission Companies in the Energy Transition“.

Właściciele i operatorzy sieci energetycznych muszą gruntownie przekształcić się, aby zapewnić sobie rolę w bardziej zintegrowanym, elastycznym i inteligentnym systemie elektroenergetycznym w procesie przechodzenia na niskoemisyjną przyszłość.

W publikacji przeanalizowano różne wyzwania wpływające na sposób, w jaki przedsiębiorstwa przesyłowe przygotowują i ponownie analizują swoją działalność oraz modele biznesowe, a także wykorzystano spostrzeżenia respondentów w celu zwrócenia uwagi na cztery zalecenia dla przedsiębiorstw przesyłowych, które powinny zostać uwzględnione w ich działaniach:

  1. Skoncentrowanie się na przyszłości poprzez lepsze prognozowanie i planowanie scenariuszy,
  2. Kształtowanie ekosystemu poprzez współpracę z nowymi podmiotami i wzmacnianie wzajemnych powiązań,
  3. Przyjęcie automatyzacji i technologii w celu optymalizacji procesów i zapewnienia dostaw cyfrowych,
  4. Przekształcenie organizacji w celu przyciągnięcia nowych talentów i utrzymania społecznej licencji z konsumentami.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i jego streszczeniem.