Zmiany, które przyniesie transformacja sektora energetycznego wywrą wpływ na rynki paliw kopalnych. Zalicza się do nich również gaz ziemny. Jak w związku z tym może kształtować się przyszłość tego paliwa oraz innych paliw gazowych? – czytamy na portalu Transformacja 2050.pl. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami wiceprezesa Izby dr inż Jarosława Tworoga.

Rozważanie przyszłości paliw gazowych w przebiegu transformacji energetycznej wiąże się ściśle z rozwiązaniami opartymi na wodorze, które stopniowo wchodzą do użytku komercyjnego. Wodór może mieć szczególne znaczenie dla możliwości magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i zapewnienia jej stabilnej podaży niezależnie od zmieniających się warunków pogodowych. Oparte na wodorze ogniwa paliwowe mogą stanowić także ważny element w procesie rozwoju czystego transportu elektrycznego.