Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Seminarium pt: „Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce” 25 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule „hybrydowej”: prelegenci będą obecni fizycznie w Centrum Informatyki AGH, natomiast uczestnicy dołączą do spotkania zdalnie.
Jest to kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER będzie poświęcone analizie propozycji legislacyjnych mających ułatwić rozwój energetyki rozproszonej, a w szczególności wspólnot energetycznych (klastry, spółdzielnie, prosumenci wirtualni) w Polsce.
W pierwszej części spotkania zostaną przedstawione propozycje planowanych do wprowadzenia w najbliższym czasie rozwiązań. Do zaprezentowanych propozycji odniosą się następnie w dyskusji panelowej praktycy – przedstawiciele inicjatyw energetycznych.
Na zakończenie zaplanowano otwartą dyskusję.
Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Aktywów Państwowych (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Udział w Seminarium jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na platformie internetowej, organizator prosi o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, rozesłany zostanie link i hasło, umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

W przypadku rejestracji osób reprezentujących tę samą instytucję, Organizator zastrzega możliwość zarejestrowania pierwszej osoby, która dokona zgłoszenia. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

Seminarium będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Projektu KlastER, gdzie znajdą Państwo nagrania z dotychczasowych eventów.
Organizatorzy zachęcają również do śledzenia mediów społecznościowych Projektu: Facebook | Twitter | LinkedIn | strona WWW.