Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach kontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, prośbę o przedstawienie opinii w zakresie wskazanym w piśmie, a dotyczącym kwestii dotąd nieregulowanych w przepisach z zakresu telekomunikacji (wideoidentyfikacji abonenta, zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych, działań regulatora na wypadek upadłości przedsiębiorcy telekomunikacyjnego) oraz certyfikatów do audytu telekomunikacyjnego.

MC zwróciło się z prośbą o przedstawienie opinii, a w szczególności uzupełnień i modyfikacji do zaproponowanych przepisów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag we wskazanym zakresie. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 24 czerwca 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 26 czerwca 2020 roku zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.