Izba zachęca wszystkich obywateli i organizacje do udziału w kolejnych konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską:

  1. Przystosowanie się do zmiany klimatu – strategia UE (Adapting to climate change – EU strategy) – Celem działań na rzecz klimatu jest ochrona ludzi, planety i dobrobytu przed skutkami zmiany klimatu. Wspierając globalne działania adaptacyjne oraz przyspieszoną redukcję emisji, UE może pomóc w zapewnieniu dobrobytu obywateli UE, chronić nasze środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe oraz zabezpieczyć inwestycje gospodarcze i aktywa. Konsultowany dokument można pobrać <tutaj>. Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy do 20 sierpnia 2020 r. wypełnić kwestionariusz online (odpowiedzi można udzielać w języku polskim).
  2. Już ostatnie dni można się wypowiedzieć na temat: Pojazdy niskoemisyjne – poprawa infrastruktury tankowania/ładowania paliwa w UE (Low-emission vehicles – improving the EU’s refuelling/recharging infrastructure) – UE ma się stać gospodarką neutralną dla klimatu, emisje z transportu muszą do tego roku zmniejszyć się o 90%. Niezbędnymi czynnikami w tym kontekście są obniżenie emisyjności paliw oraz wdrożenie odpowiedniej infrastruktury paliw alternatywnych. Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy do 26 czerwca 2020 r. wypełnić kwestionariusz online (odpowiedzi można udzielać w języku polskim).