Izba otrzymała z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu, wraz z uzasadnieniem oraz OSR.

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu stanowią w większości powtórzenie przepisów zawartych w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu (Dz. U. poz. 2309). Projektowane przepisy mają umożliwić, jak najlepsze przygotowanie formalnych uregulowań w zakresie sposobu i trybu współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadomienia ludności o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Projekt wskazuje również niezbędne elementy komunikatu, za pomocą którego powiadamiana zostanie ludność, mając na względzie łatwość zrozumienia treści komunikatu i zastosowania się do zawartych w nim treści.

Projekt został udostępniony również na stronie RCL.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 2 lipca 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 3 lipca 2020 roku zostało przesłane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.